Bókunarreglur fyrir einstaklinga og hópa á Arctic Comfort Hotel
Kreditkortanúmer skal ávallt gefið upp þegar um einstaklingsbókanir er að ræða. Einnig skulu nöfn gesta koma fram, sem og komu og brottfarartími.(dags.og tími ef um flug er að ræða), einnig fjöldi gesta sem koma til með að gista á hótelinu hverju sinni.

Ef viðkomandi aðili þarf að einhverjum ástæðum að afbóka dvölina, þarf afbókun að fara fram 48 tímum fyrir áætlaða komu.

Afbókun fyrir ferðaskrifstofur og hópa þarf að tilkynna einum mánuði fyrir komu.

Afbókun fyrir ferðaskrifstofur og hópa þarf að tilkynna 1 mánuði fyrir komu.

Ef afpantanir berast eftir framangreind tímamörk, áskilur Hótel Vík sér rétt til að rukka fyrir dvöl fyrir að minnsta kosti eina nótt (fer þó eftir tegund herbergis og lengd dvalar).

Innritunartími á hótelið er 15:00. En brottfarartími 11:00 (fyrir hópa brottfaratími er kl. 10:00).

 

Booking policy for individuals and groups in Arctic Comfort Hotel
Creditcard number is always required when individuals are booking, as well as the name and number of guests and the arrival and departure time at the hotel (date and time of flight if necessary).

In case of single booking, if the guest needs to cancel the booking for any reasons, the cancellation should reach Arctic Comfort Hotel at least 48 hours before arrival.

Cancellation for travel agency and groups should reach Hotel Vik at least 30 days before arrival.

If cancellations arrive to Arctic Comfort Hotel outside the above mentioned limits, the price for at least one night stay (according to type and number of rooms) will be charged.

Check in time at the hotel is 15:00. Departure time is 11:00 (for groups departure time is 10:00).